Aktuelno

Novi ZOBS - Pravilnik

Pravilnik

Novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima je na snazi


Rašrafljivanje
U petak 10. septembra na snagu je stupio novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Prilično naivan i bezazlen naziv za akt koji drastično treba da promeni neke stvari u drumskom saobraćaju Srbije. Za početak, prvi udar je finansijski, a ostale ćemo tek videti.

Novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima je samo jedan od čitavog seta podzakonskih akata koji treba da prate novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju. U pripremi su pravilnici o tehničkom pregledu i registraciji motornih vozila, registarskim oznakama, vozačkim i saobraćajnim dozvolama...

No, vratimo se novom, trenutno najaktuelnijem pravilniku, koji je stupio na snagu u petak, 10. septembra. Novine koje donosi neće se dopasti velikom broju vozača, ali šta se tu može. Neke promene je prosto neophodno napraviti, pre svega zbog nas samih. U nezavidnoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi većina stanovnika Srbije to neće biti lako, jer prema prvim procenama ovo najnovije ”usaglašavanje” naše vozače koštaće između 30.000 i 45.000 dinara.

Sve u svemu, suština ovog, ali i ostalih pravilnika, je da se u narednom periodu sa puteva eliminišu stara i dotrajala vozila, kao i ona tehnički neispravna itd. Tako recimo, prema podacima AMS Srbije, koji organizuje besplatne tehničke preglede svake godine, u 2010. je pregledano oko 10.000 vozila, a čak kod 45 % je otkrivena neka tehnička neispravnost! Opravdanje za ovo delom se nalaz u činjenici da su vozila u Srbiji u proseku stara 13,8 godina, a svemu tome je razlog to što je stanovništvo siromašno, pa nema novca da iz održava... Opet, novca nema jer nema posla, jer je privreda u kolapsu... Pravi krug pakla iz kojeg kao da nema izlaza?! Ili...

Ipak, u pojašnjenju novog Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, a potom u seriji tekstova pokušaćemo da rasvetlimo neke najznačajnije novine...

Obrazac saobraćajne dozvole

Zakon o bezbednosti u saobraćaju je stupio na snagu krajem prošle godine, ali sa mnogo nedefinisanih detalja koja čekaju donošenje podzakonskih akata, koji će nama, vozačima, olakšati razumevanje istog.

Sada smo dobili Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima kojeg je doneo ministar za infrastrukturu (na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – „Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 53/10.

Za vas smo izdvojili neke interesantne stavke, kao prethodnicu detaljnije obrade, a magazin Vrele Gume će vas izveštavati i o budućim podzakonskim aktima koji će konačno kompletirati novi ZOBS, čija je misija da donese boljitak što se tiče saobraćaja u Srbiji, ali i da instalira visok nivo saobraćajne kulture kao osnovnu vrednost. Da krenemo sa nekim svakodnevnim, najčešćim temama, s tim što ćemo Vam u perspektivi obezbediti detaljniji uvid u novi pravilnik.

Pneumatici
Putnički automobili i laka teretna vozila do 3,5 tone moraće od 1. novembra do 1. aprila da imaju zimske pneumatike na svim točkovima, propisano je novim pravilnikom.


Zimske gume imaju oznako kao što je M+S (mud and snow – „blato i sneg“), a dubina šare mora biti najmanje 4 mm, navodi se u Pravilniku o tehničkim uslovima za vozila.

U zimsku opremu se ubrajaju i lanci, koji se moraju postaviti na točkove kada je kolovoz pokriven snegom, i to na delu puta na kome je to propisano odgovarajućim saobraćajnim znakom.

Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po tipu, vrsti (letnji, zimski), konstrukciji (radijalni, dijagonalni i sa ukrštenim pojasevima), nosivosti i dimenzijama. Dubina gazećeg sloja pneumatika mora biti viša od fabrički dozvoljene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje, najmanja dozvoljena dubina je 1,6 mm, za vrste L (motocikli, tricikli, četvorocikli) i M1 (putnička vozila), i 2 mm za ostale vrste vozila.

Upravljač na desnoj strani
Vozila ne smeju imati volan na desnoj strani, a ona koja su registrovana u Srbiji, u roku od dve godine moraju biti prilagođena, odnosno komande moraju biti prebačene na levu stranu.

Oprema

Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima u smislu ovog pravilnika podrazumevaju se:
1. Rezervni točak
2. Aparat za gašenje požara
3. Sigurnosni trougao
4. Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći)
5. linasti podmetači
6. Čekić za razbijanje stakla
7. Rezervne sijalice
8. Svetloodbojni prsluk
9. Uže ili poluga za vuču
10. Zimska oprema
11. Zaštitna kaciga
12. Oprema za čišćenje točkova poljoprivrednih vozila, i
13. Zaprečna tabla

Propis predviđa i da protivpožarni aparat ne moraju imati motocikli i putnički automobili koji se ne koriste kao taksi. Za ostale je obavezan. Od 1. marta 2012. godine sva vozila, izuzev gradskih i prigradskih autobusa, moraju imati sigurnosne pojaseve i naslone za glavu na svim sedištima.

Pojaseve ne moraju imati vozila proizvedena pre 1. januara 1971. godine.

Žuta svetla mogu imati samo automobili proizvedeni pre 1. oktobra 1982. godine. Kočione obloge od 18. septembra 2011. godine, odnosno godinu dana od stupanja pravilnika na snagu, ne smeju da sadrže azbest.

Motocikli, izuzev mopeda, moraju imati komplet "A", a ostala vozila komplet "B".

Rezervne sijalice i osigurači moraju odgovarati po priključku i obliku vozilu u kojem se nalaze. a komplet čine - po jedna sijalica za dugo, kratko (ili kombinovana sijalica), za prednje i zadnje poziciono svetlo, za pokazivač pravca i stop svetlo, kao i po jedan osigurač od 10 i 20 ampera.

Vozila koja imaju svetla opremljena sijalicama bez žarne niti - gasne farove i slično ne moraju imati rezervnu sijalicu za ta svetla.

Putnički automobili moraju imati polugu ili uže koje omogućava vuču na dužini 3-5 metara.

Vozilo po novom pravilniku može biti višebojno ili prebojeno i prelepljeno slikom ili reklamnim dizajnom, a u tom slučaju boja vozila je "preovlađujuća vidljiva boja".

Zatamnjivanje stakala
Pravilnik propisuje da se prednje staklo, odnosno vetrobran, ne sme zatamnjivati, a prednja bočna stakla, u razini vozača, smeju se zatamniti do 25 odsto prigušenja. Ostala se mogu zatamniti bez ograničenja, ali na vozilu moraju postojati dva bočna retrovizora. Ograničenje zatamnjenja ne odnosi se na vozila državnih organa.

Dimenzije

Najveća dozvoljena širina vozila je 2,55 metara za sve, izuzev za hladnjače - 2,6, te radne mašine i kamione sa uređajima za održavanje puteva, kojima je dozvoljena širina 3 m.

Najviša dozvoljena visina je 4 m. Ograničeno je i koliko se automobil sme "spustiti", odnosno najmanji klirens mora da bude takav da maksimalno opterećeno vozilo može da pređe prepreku visine 10 cm.

Najveća dozvoljena masa motornog vozila i skupa vozila je 40 tona.

Najveća dozvoljena širina vozila iznosi 2,55 m, osim:
1. Za radnu mašinu i izmenjivu vučenu mašinu za poljoprivredu i šumarstvo, za koje najveća dozvoljena širina iznosi 3,00 m.
2. Za vozilo vrsta N i O (teretna i priključna vozila) sa nadograđenom hladnjačom sa zidom debljine preko 45 mm, za koje najveća dozvoljena širina iznosi – 2,6 m
3. Za vozilo vrste N (teretna vozila) koje ima izmenljive uređaje za održavanje puteva, za koje najveća dozvoljena širina iznosi – 3,00 m.

Najveća dozvoljena širina vozila iznosi 2,55 m, osim u sledećim slučajevima:
1. Najveća dozvoljena dužina vozila iznosi za motorno vozilo, osim autobusa i vozila vrste L (dvotočkaši, trotočkaši, četvorocikli) – 12,00 m.
2. Najveća dozvoljena visina vozila iznosi 4,0 m, osim vozila vrste L za koje najveća dozvoljena visina iznosi 2,5 m.

Klirens vozila mora omogućavati da vozilo opterećeno do najveće dozvoljene mase može da pređe prepreku visine 10 cm.

Ukupna masa motornog vozila ne sme da prelazi sledeće vrednosti, i to:
1. Za dvoosovinsko motorno vozilo – 18 t
2. Za troosovinsko motorno vozilo – 26 t
3. Za četvoroosovinsko motorno vozilo sa najmanje dve upravljajuće osovine 32 t, pri čemu maksimalno osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,5 t.
4. Za troosovinski zglobni autobus – 28 t
5. Za laki tricikl – 0,57 t
6. Za teški tricikl – 1,3 t
7. Za teški tricikl za prevoz tereta – 2,5 t
8. Za laki četvorocikl – 0,55 t
9. Za teški četvorocikl za prevoz lica – 0,60 t
10. Za teški četvorocikl za prevoz tereta – 1,55 t

Osvetljenje
Svetlost glavnih farova mora biti bele boje. U slučaju da je vozilo vrste M (vozila za prevoz putnika) ili N (teretna vozila) kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti, obavezan deo opreme je i uređaj za čišćenje farova.

Vozila vrsta M i N moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Ovaj uređaj može biti sa ručnim ili automatskim podešavanjem. U slučaju da je vozilo opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti, ovaj uređaj mora biti automatski.

Vozilo može imati farove sa dinamičkim praćenjem vožnje kroz krivinu, koje može biti izvedeno kao zakretanje farova ili uključivanje jednog od svetala za maglu.

Svetlosni snop kratkog svetla, osim traktora, mora biti u stanju da osvetli najmanje 40 m, a najviše 80 m puta, a svetlosni snop dugog svetla – najmanje 100 m puta ispred vozila noću, pri normalnoj vidljivosti, i to pri ravnomerno opterećenom motornom vozilu na horizontalnoj površini.

Pri upotrebi dnevnog svetla nije obavezno da budu uključena prednja i zadnja poziciona svetla, gabaritna svetla, ni svetlo zadnje registarske tablice.

Vozila koja imaju dodatne farove i svetla koja su ugrađena van prostora predviđenih ovim pravilnikom (dodatni farovi na krovu i sl.) moraju posedovati pokrivku za ove farove i svetla.

Na vozilima prvi put registrovanim u Republici Srbiji nakon 1. marta 2011. godine moraju biti ugrađena i izvedena zadnja svetla za maglu prema jednoobraznim tehničkim uslovima, osim za L kategoriju vozila (mopedi, laki tricikli, motocikli, motocikli sa bočnim sedištem, teški tricikli, laki četvorocikli i teški četvorocikli); zatim T vrstu (traktori), C vrstu (tegljači), K vrstu (zglobni).

Motorna i priključna vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011., osim vozila vrsta T (traktori), C (tegljači), K (zglobni), R (priključni) i S (specijalna vozila), a čija širina iznosi više od 2,1 m moraju imati gabaritna svetla.

Reflektivni deo reklamnih natpisa – grafičkih simbola na vozilu, mora biti jednostavan, bez adresa i brojeva telefona, i da ne odvlači pažnju drugim učesnicima u saobraćaju, odnosno mora da odgovara zahtevima i uslovima za postavljanje prema jednoobraznim tehničkim uslovima.

Miodrag Piroški, Zoran Živkov, Pavle Barta
20516
Postavljeno: 15.09.2010

Arhiva: Aktuelno

Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 07.11.2013

Plastika

Sve više i više automobilskih komponenti se izrađuje od plastike. Plastika omogućava da delovi budu lakši i oblikovani na mnogo različitih načina, pa se mogu postići raznovrsni oblici koji su pre bili mnogo komplikovaniji za izradu


Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 23.07.2013

Tržište SAD - Chevrolet Impala

Chevrolet Impala, zvezda koja ponovo sija


Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 19.07.2013

U pronalaženju pravog puta

Za 20 godina broj motora sa unutrašnjim sagorevanjem će porasti i biće vodeća vrsta pogona motornih vozila, međutim ne treba zaboraviti da i hibridni pogoni sadrže motore SUS


Tržište SAD - Lincoln

04.06.2013

Novi propisi

03.03.2013

J.D. Power

27.06.2012

Parking Servis

23.02.2012

Fiat

30.01.2012

Tehnički pregled

19.01.2012

Parking servis Novi Sad

09.09.2011

Predlog registracije novih vozila

26.08.2011

Broj vozila u Srbiji

15.07.2011

Prva pomoć Tekst sa video prilogom!

05.04.2011

Cene goriva u Srbiji

11.02.2011

Lizing

31.01.2011

Novi ZOBS - Pravilnik

15.09.2010

Hands-free uređaji

15.03.2010

Prodaja automobila u Srbiji 2009

18.01.2010

Serbia 2009 Car Sales

18.01.2010

Oprema u automobilu

16.01.2010

Novi ZOBS

09.12.2009

Tehnički pregledi

10.11.2009

Opel i Magna

26.10.2009

Preregistracija vozila

11.09.2009

Uspon i pad GM-a

03.08.2009

Cene goriva u Srbiji

24.07.2009

Fiat i Chrysler

15.06.2009

Tržište u Evropi

10.06.2009

Oglašavanje u vreme krize

13.05.2009

Crnogorske tablice i ZOBS

05.05.2009

Nove registarske oznake

05.02.2009

VW vs Porsche

13.01.2009

Takse pri registraciji

08.01.2009

Novi ZOBS i auto škole

06.01.2009

Toyota Srbija

26.12.2008

Kriza u SAD

11.12.2008

Policijski presretači na srpskim putevima

25.11.2008

Kretanje cena goriva na tržištu Srbije

15.10.2008

Smanjenje carina

08.10.2008

Analiza isplativosti različitih pogonskih goriva

12.09.2008

Poskupljenje goriva

16.07.2008

Domaća automobilska industrija

11.06.2008

Premium gorivo

12.05.2008

Bio gorivo

11.04.2008

Jeftina vozila

19.03.2008

Exxon Mobil

13.03.2008

Krađa vozila

21.02.2008

Tata Nano

12.02.2008

Plate vodećih ljudi

15.01.2008

Krađa vozila

11.01.2008

Flavio Briatore

07.01.2008

Porodica Quandt

31.12.2007

Izložba fotografija

15.12.2007

Max Mosley u Beogradu

27.11.2007

Chrysler

07.09.2007

Spasavanje Chryslera

13.06.2007

Kupovina polovnog vozila

26.04.2007

David Richards kupio Aston Martin

12.04.2007

Carlos Ghosn

15.03.2007

GM

30.01.2007

Kriza u Fordu

05.01.2007

Ford i Chrysler u krizi

08.12.2006

Orlo
15.9.2010 17:12
7
2

Mislim da sam cuo na TV-u od gospodina iz ministarstva da i zadnje vetrobransko staklo, osim prednjeg, ne sme biti zatamnjeno!

LANCIA
15.9.2010 20:03
22
2

Sve je to lepo,a gospodine ministre i ostali,jel znate da ljudi rade za 8000 din,imaju zastavu 72 god.Gume kostaju vise nego ceo auto.Kako vas nije sramota da u roku od jedan mesec je obavezno da se nabave gume.Mogli ste da dozvolite bar godinu dana da imaju vremena da kupe.Hvala vam mnogo na razumevanju.I da jos nesto neka nam Dinkić isplati 1000 eura od akcija pa cemo da kupimo gume!!!!! Hvala vam jos jednom.

Peđa
15.9.2010 20:06
12
4

Ovo stvarno nema smisla, toliko rupa.....ostavljen je prostor za paušalno tumačenje zakona, na licu mesta, od strane policije. Odakle meni podešavanje visine farova iz kabine u autu iz '90-te, kao i zadnji nasloni za glavu.
Da li će policija, na licu mesta da pregleda koje sijalice imam u farovima, da li su H1, ili H7, kako misle da zamenim sijalicu u recimo puntu, tu se malte ne skida far, da bi se došlo do sijalice, ili se sav isečeš po rukama.
Da li ću po novom morati da montiram lance, ili su dozvoljene i one "čarape", o kojima se u zadnje vreme priča?

Milan
15.9.2010 21:32
5
6

@Orlo

Sva stakla moraju biti transparentna osim ako nisu fabricki tonirana,ali to je ipak veoma mali stepen zatamnjenja.

Leon
15.9.2010 21:55
11
4

Postoji nešto što se zove legitimnost,bilo zakona,pravilnika,kako god.Da bi neki propis mogao da se primenjuje,neophodno je da postoje uslovi za njegovu primenu.To u ovom slučaju nedostaje.Trebalo je primeniti neko manje radikalno rešenje,kako bi se narod postepeno opremao neophodnim stvarima,ili pak malo blaže kontrolisanje od strane nadležnih organa.Ovo je kao da TRAŽITE OD SLEPCA OČI.Svi mi smo svesni da bi naše gume trebale da budu nove,zimi zimske,leti letnje,itd...Svi bismo voleli da vozimo automobile koji poseduju propisane standarde.Ali NEMA SE.Pružaš se koliko si dugačak.Kazne,kao i cene evropske,a plate afričke.Ne ide to tako.Kao što rekoh da bi nešto moglo da se primenjuje,mora imati realnu podlogu.

Milan
15.9.2010 23:21
8
4

@Pedja

To jeste za diskusiju.Medjutim i oni sami znaju da stari automobili nemaju ta podesavanja.

Igor
16.9.2010 00:52
25
3

Previse mi cutimo,ali kad puknemo.....
PA VALJDA SE PRVO NARODU OMOGUCI DA MOZE DA ZARADI.SVE RADE OBRNUTO!!!!!!!!!
DAJTE NAM EVROPSKE PLATE VEC JEDNOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PA ONDA SMISLJAJTE RAZNE POREZE,AKCIZE ITD
ETO SADA CE ONAJ KOJI IMA KECA,JUGA I SL MORATI I TOGA DA SE RESI,KADA NEMA NISTA NEKA TO BUDE BUKVALNO NISTA.
NI AUTO STAR 20-30 GOD...

U redu je slazem se stari su,dotrajali mesto im je na smetlistu,ali daj bre omoguci tom coveku da kupi nesto novije.

deda
16.9.2010 08:41
9
30

ljudi, zar vi ne shvatate koliko se gine na nasim putevima. jednostavno nesto mora da se preduzme. ako neko nema para za zimske pneumatike zimi neka ide autobusom, ne mora svako terati kola! ako imas para za redovan, tehnicki ispravan auto mozes da ga vozis, ako ne snadji se drugacije.
shvatite da je to u interesu svakome!
necemo se valjda ugledati na indiju ili africke drzave pa da moze svako da vozi sve sto se kotrlja.
svaki dan se najezim kad vidim kako roditelji dovoze decu u vrtic u kolima bez decijih sedista, a kad prilikom kocenja dete razbije glavu na soferki kukaju

novi zobs i ovaj pravilnik za odgovorne vozace nije nista novo, a ni strasno. oni su i pre zakona vozili svoju decu u decjem sedistu, imali ispravne kocnice, zimske gume, itd.

Barat Promet
16.9.2010 14:14
5
3

Dvojako tumačenje novog pravilnika

Prema novom pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, može se zaključiti da je zatamnjivanje auto-stakala dozvoljeno na zadnjoj šoferšajbni i bočnim staklima, a zabranjeno samo na prednjoj šoferšajbni, odnosno vetrobranu (okno na prednjoj strani motornih vozila).

Međutim, pethodnih dana se pojavlo drugačije tumačenje ovog pravilnika po kome se prednje i zadnje staklo ne mogu zatamnjivati. Do tog zaljučka se verovatno dolšlo zbog toga sto u novom pravilniku, član 72 piše da se vetrobran ne sme naknadno zatamnjivati, ali se u članu 4 tacka 8 definiše da je vetrobran prednja šoferšajbna (ili kako je navedeno okno na prednjoj strani motornih vozila).
Члан 4.
8) ветробран је окно на предњој страни моторних возила врста L, М, N и T;
9) бочна окна у равни возача су све провидне површине на бочној страни возила од ветробранског стакла према задњем крају возила до задњег стуба предњих врата односно површине која је управна на уздужну осу возила, а која пролази кроз наслон седишта возача у положају за вожњу;
Члан 72.
Ветробран се не сме накнадно затамњивати. Бочна стакла у равни возача могу бити накнадно затамњена тако да укупна вредност пригушења светла не прелази 25%. Остала стакла на возилу могу бити накнадно затамњена без ограничења укупне вредности пригушења светла при чему на возилу морају бити уграђена два бочна ретровизора.
Степен рефлексије стакала на возилу не сме прелазити 15% како не би дошло до заслепљивања других учесника у саобраћају.
Одредба става 3. овог члана не односи се на возила државних органа.

Pedja S.
16.9.2010 14:15
6
3

Pre dva meseca kupio sam novu FORD FIESTU na kojoj su zatamnjena zadnja bocna i zadnje vetrobransko staklo. To nije bila moja zelja vec je to bio poklon prodavca kao i alu. felne, svetla za maglu... Moram li ja da menjam zadnje vet. staklo po novom zakonu? Zna li neko, sta tacno pise u novom zakonu o tome? Hvala!!!

Igor
16.9.2010 16:40
29
3

@deda

u pravu si,gine se itd i naravno da ne trebamo da se ugledamo na indiju,ali nasoj vladi je lakse da ti nesto zabrani nego da ti omoguci!!!
Ja sam prvi koji bi te sve krntije na otpad pravo...ali nervira me sistem koji ce pre onemoguciti narodu nego omoguciti.Kao da onaj covek sto vozi juga ne zeli da ima automobil od dvadesetak hiljada evra a kako ce to drugacije da ostvari nego tako sto bi imao veliku platu i siguran posao a to sve treba da omoguci drzava...

Bojan
16.9.2010 20:26
12
5

Po klizavom zimski pneumatici jesu neophodni, ali koristiti ih u periodu od 5 meseci je suludo. Nije ovo Finska pa da pola godine pada sneg. Ako covek vozi po snegu na letnjim guama ugrozava bezbednost, ali ako vozi sa guma za suvo po suvom, pa neka je to i decembar, kako je moguce okriviti ga za bilo sta... I zasto ja sad da unistavam zimske gume citavog novemba ako uopste ne pada sneg?!

deda
17.9.2010 08:56
2
24

@Igor

"siguran posao a to sve treba da omoguci drzava" - gde ti zivis covece, u socijalizmu?

Nista ti drzava nije obavezna obezbediti, a komunsticku frazu "siguran posao" zaboravi. U modernom svetu se posao trazi i prekvalifikuje se za drugi, itd.

Nemoj mi procati da danas u Srbiji neko ko je vredan i radi ne moze sebi da priusti novog Punta za oko 100 evra mesecno. Problem je u tzv. radnicima koji sede kuci i cekaju posao, odnosno drzavu koji treba da im omoguci posao, i to siguran, i po mogucstvu da nije tezak, gde se sedi u finoj kancelariji, itd... Cast izuzecima i penzionerima!

Slavisica
17.9.2010 14:04
15
3

U principu podrzavam manje-vise sve izneseno ovde,koliko god to cudno zvucalo na prvu ruku.
Prvo : sva ta oprema jeste,hteli to neki da priznaju ili ne,neophodna i tu price nema.Svaki vozac zna ili morao bih da zna sta zimi po snegu znaci imati zimske gume na obe osovine.Lanci takodje! I tako dalje...
E sad,sto se para tice...mene,kao i vecinu vozaca ceka taj "ceh",tim pre sto su sadasnje gume na izdisaju : 4 x 4500 din (za Winter1 dimenzije 185/65 R 15),zatim prva pomoc koja nece biti ispod dve hiljade i da ne nabrajam vise...sva sreca,bar sijalice imam! :)
E,sad,neki rekose da nekima kola manje vrede nego nove gume (cak se ne moraju kupiti nove...).Sad ja njih pitam otkud njima pravo da ugrozavaju druge!? Kako bi bilo da se svi izvlacimo na besparicu,pa da lepo vozimo bez prsluka,da nemamo ispravno (bar) pola sijalicnih mesta,da vozimo na gumama na kojima se vide zice i tako dalje...???
Kakav bi tad haos na putavima vladao,ne bi nam ni gore pomenuta Indija bila ravna.
Toliko o tome...
Malo o drzavi : znamo svi da sama drzava svakim izgubljenim zivotom gubi jako mnogo novca (ostaje bez raznih poreza od preminulog i sl.).
Kao sto gore rekoh,podrzavam da treba imati svu tu opermu,ali bi i sama drzava tada trebala da ucestvuje (kao npr. za Punto),da daje neki iznos po gumi (recimo 20% vrednosti),i time bi sigurno i samim vozacima bilo lakse da to plate,manje bi se ginulo,a i gumarska industrija bi "zivnula" jer ce ljudi (kako sada stvari stoje) vecinom kupovati "dobre" polovne gume.
Steta samo sto od tih silnih pametnjakovica u Vladi,niko nije nasao za shodno da i tu opciju razmotri.
Ali,kako stvari stoje to nije ni blizu realnosti... :-(Igor
17.9.2010 14:27
23
11

@deda

Pa naravno da treba da omoguci drzava,ko ce drugi ako nece ona,moj pokojni deda mozda ili ti mozda!Kao da je bitno kakvo je uredjenje u drzavi socijalizam,demokratija itd PA ZATO VALJDA BIRAMO VLAST KOJA CE NAM "OMOGUCITI" DA ZIVIMO BOLJE!!!

U istom tom modernom svetu plate su po par hiljada evra i gde si cuo da nas narod ne trazi posao i ne zeli da se prekvalifikuje za drugi-ne vidim problem,to se podrazumeva.KAO DA U TOM NAPREDNIJEM SVETU NEMA LENSTINA KOJE SEDE KUCI I CEKAJU NESTO....DA DA KOD NJIH JE SVE TAKO SAVRSENO BAS KAO STO JE NA TV-u PRIKAZANO.JEDNO JE KOD NJIH SIGURNO,KO HOCE DA RADI TAJ IMA I GDE I ADEKVATNO JE PLACEN!!!KOD NAS JE OBRNUTO!

Znam mnoge ljude koji su dobili otkaz u DRZAVNIM firmama koje su kupili zna se privatnici...i sad sta ce covek ide nesto da radi mora da zivi pa ode da prodaje na ulicu nesto bilo sta,ovi uvedose komunalnu policiju ne moze covek ni to da radi.JESTE RUZNO JE VIDETI TE SVE PRODAVCE NA ULICI I TO TREBA UKLONITI,ALI BRE OVA DRZAVA BAS ZELI DA NAROD CRKNE OD GLADI NE DA MU NI CRKAVICU DA IMA,PRVO TE SUTNE IZ FIRME A ONDA NE SMES NI NA ULICU.

HAJDE MOLIM TE RECI MI KOLIKO IMA TIH POSLOVA GDE TI JE 1/3 PLATE 100E SA KOJOM BI OTPLACIVAO RATU ZA PUNTA.MOJ OTAC JE UGLEDAN COVEK KOJI IMA PLATU OD 500E I NEMA AUTOMOBIL VEC CELIH 20 GODINA A JEDINI AUTOMOBIL KOJI JE POSEDOVAO U ZIVOTU JE KEC I NIJEDAN VISE I TO GA IMAO SAMO 10 GOD A INACE IMA 60GOD.
JEL TO NORMALO,NJEGOVI VRSNJACI U EU VEC SU IZMENJALI PO 20 AUTOMOBILA ZA ZIVOTA A EU JE SKUP ZEMALJA KOJA JE OMOGUCILA SVOJIM GRADJANIMA DA IMAJU NESTO ALI SAMO AKO RADE A OVDE CRKNES OD POSLA I OPET NISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan
17.9.2010 17:54
18
3

Slazem se da je doslo vreme kapitalizma, i da svi koji su ostali zarobljeni u socijalistickom verovanju da Drzava treba da im obezbedi bolji zivot, procice ko bosi po trnju.
Ali sa druge strane nametati gradjanima Evropske propise, sa ovakvim standardom mora i uvek ce izazivati revolt.Npr. u Beogradu koji ima 2.000.000 stanovnika i jedan i po most nametnuti strogo postovanje zute trake i pritom izazvati totalan kolaps, jednostavno nije normalno, kao i sto nije normalno za mesec dana naterati vozace da imaju potpuno opremljene automobile sa mizarnim primanjima od kojih ne mogu apsolutno nista.
Ocigledno ljudi koji pisu i donose nove zakone, imaju ogranicene mogucnosti da shvate situaciju ili su jednostavno drski do te mere da ih ne interesuje ni sta ni kako.
Pozdrav.

Skak
17.9.2010 21:01
4
9

Potpuno se slazem sa Igorom! Sve je kako ne treba u ovoj "drzavi"!

Slavisica
18.9.2010 09:58
1
2

Uz uvazavanje celokupne situacije,mislim da je moj predlog iz proslog posta najbolji kompromis izmedju zelja i mogucnosti.

Igor
18.9.2010 13:54
13
1

@Ivan

Znam ja vrlo dobro koje je vreme,da je vreme kapitalizma.
Nego Ivane vrlo ste lepo opisali kakav je to kapitalizam kod nas-POLOVICAN! I to ste opisali u onoj recenici :"evropski propisi a nas standard"! Kod nas vazi - sve ti uzmem,nista ti ne dam a u evropi sve ti dam,sve ti i uzmem tako nekako otprilike,necu da detaljisem,duga je to tema a nije ni mesto!

Razmislite onda vrlo dobro,cemu sluze onda ona silna predizborna obecanja:"bice dobro ovako,plate ovolike,posla ovoliko,gradi se,napreduje se itd".Kada se dodje na vlast puj pike ne vazi,to je sluzilo samo da dodjemo na vlast.A ta obecanja ce ispuniti ali sami sebi tako sto ce obicnom narodu dati namete,vidite i sami kakve,da bi oni ziveli kao bubreg u loju!PA KAPITALIZAM JE COVECE SNADJI SE SAM!!!
PS da se zna:ne pripadam nijednoj stranci,niti sam bilo kojoj privrzen,ne idem na glasanje jer nemam za koga,svi su mi isti...

Djordje
18.9.2010 15:31
5
2

@ Bojan
Sto se tice zimskih pneumatika (M+S) i vremena kada se oni koriste, ljudi su cesto u zabludi jer smatraju da "zimski" jedino podrazumeva sneg. Nazalost, ni nasi "strucnjaci, eksperti i ministri" nisu nasli za shodno da se edukuju, pa na kraju, da isto objasne javnosti kojoj zakon propisuju.
Pre svega, zimski pneumatici su namenjeni eksploataciji pri osetno nizim temperaturama nego sto su tokom ostatka godine, odnosno, njihova "tvrdoca" je znatno manja nego li kod "letnjih" guma (drugacija hemijska struktura gume). Pri temperaturama ispod 10 stepeni C, guma letnjih pneumatika postaje drasticno kruca (poput plastike) i znacajno gubi svoja svojstva. Tada, trakcija naglo opada, a sa njom i bezbednost u voznji (dakle, ne govorim samo o snegu ili bljuzgavici). Drzanje u krivinama postaje losije, a u velikoj meri se produzava i zaustavni put prilikom kocenja, sto je jedan od najcescih uzroka udesa u ovom periodu. U tome lezi sustina primene M+S guma. Ono sto je do sada stajalo u zakonu da su dovoljni i letnji pneumatici sa dubinom sare od min. 4mm je bila cista glupost, bas zbog gorenavedenog razloga.
Prema istrazivanjima, kod M+S pneumatika, oko 50% trakcije otpada na dizajn sare dok drugu polovinu skoro u potpunosti cini struktura gume pneumatika. Da banalizujem: da su M+S pneumatici istog hemijskog sastava kao kod letnje gume, a da imaju zimsku saru, ne bi se ni priblizili efikasnosti (i bezbednosti) prave M+S gume. Za vlasnike koji smatraju da su kompleti letnjih i zimskih guma trosak, zato i postoje All-Season pneumatici, koji nude kompromis, naravno, na ustrb performansi i donekle bezbednosti - i leti, i zimi. Dakle, vozeci na zimskim pneumaticima tokom novembra, pre ce biti ugrozena bezbednost (ukoliko su niske temperature), nego sto ce se pneumatici "unistavati", kako je spomenuto. Vredi spomenuti da u nekim drzavama Evrope (pre svega mislim na nesto severnije delove), vazi pravilo (tacnije, preporuka) da se M+S gume vec montiraju i voze u mesecima koji imaju slovo R u imenu (dakle, od septembra pa do aprila meseca).

@ Ivan
Apsolutno se slazem konstatacijama! A za ljude koji pisu i donose zakone, mislim da je sada ipak u pitanju ovo drugo - drskost koja vise ne poznaje bilo kakve granice.

Pozdrav!

BiggZo
18.9.2010 18:13
6
1

Slazem se da je BEZBEDNOST na prvom mestu...
Mislim da ispunjavanje naloga iz unije nema alternativu tako da se TI takozvani ministri nista ne pitaju to su obicni prepisivaci...
MORA BITI ISTI ZAKON U SRBIJI I UNIJI BEZ OBZIRA STO NISMO RAVNOPRAVNI...GUME NISU PROBLEM, STICI CE POLOVNE IZ UNIJE KAO I AUTOMOBILI PRE TOGA.
MI IM DODJEMO KAO CISTILISTE...
POZDRAVLJAM NOVI ZAKON...

aца
18.9.2010 18:37
4
1

Господо из редакције,молим вас објасните шта је то говор мржње,како бих могао да дам коментар.хвала.

nesa
18.9.2010 20:37
5
0

a zasto jednostavno ne oduzmete sva vozila starija od 10 godina i resite problem bezbednosti

Slavisica
19.9.2010 18:26
0
3

Kakve se sve ovde gluposti mogu procitati...prosto izgubih volju za raspravom.

Dragi
19.9.2010 23:27
4
1

Ima li ko komentar na uže za vuču. To je otprilike kao da voziš prikolicu bez kočnica, signalizacije i ostalog što ide uz to. Ko je od naš obučen za takvu vožnju? Zar to nije ugrožavanje saobraćaja?

todor
20.9.2010 13:50
1
6

ovo sto se desava kod nas u srbiji nema nikakvog smisla zar ljudi treba da budu robovi samo smisljaju neke zakone koje i evropa jos nena samo da opljacka ovaj napaceni gladni narod pa kod nas se voze kola do 40 god stara i kako podesavanje ona ima a treba za zimske gume da odvojim dve ipo plate i to ce njima da napune djepove i od orodaju guma i od kazni pa vec su puni zatvori .sto kod nas pre tesko se stizalo do zatvora sada se cas stize i tako ce nas vecinom da prodjemo jer donet zakon koji nije za nas srbski standard.

Dejan
20.9.2010 14:44
3
3

Samo jedno pitanje da postavim
clan 121 tog famoznog pravilnika ne predvidja zimske gume na komercijalnim vozilima nego samo lopatu lance itd
Mozda gresim ispravite me
A drugo ja vozim autobus i penjem se na kopaonik po snegu a nisam stavio lance posto mi NE TREBAJU (svakako ih imam) i onda na nekom mestu me zaustavi pametni policajac da me pita zasto nemam lance. Sta da mu odgovorim kad sam stao, a ne bi sigurno stao da me nije zaustavio
Neka kazu iskusniji sta bi oni rekli

deda
21.9.2010 09:39
3
7

@todor
pa poenta je u tome da ne treba da vozis auto star 40 godina, ako nemas para za noviji idi autobusom i to je za ljude, nemoj ugrozavati druge ucesnike u saobracaju

@Dejan
ovakvi pametnjakovici su najveci problem na nasim putevima, ako imas lance zasto ih ne stavis? a vozis autobus sa 50 ljudi za koje odgovaras, ako im se nesto desi na sudu vec gubis jer nisi stavio lance kad si morao...

milan
29.9.2010 16:40
0
0

Postovani,

Da li ste obratili paznju na poslednju sliku?

Na poslednjoj slici ovog priloga prikazan je traktor-SPORO VOZILO

koje je PROPISNO OBELEZENO TABLOM ZA SPORA VOZILA

Kao prvo,svaka cast redakciji za snimak,a kao drugo napisite u Vasem casopisu koji su to NOVI OBAVEZNI UREDJAJI ZA KAMIONE I TRAKTORE!!!

Hvala i poz.....

Pilje
03.12.2013 13:18
0
0

@aца

U Bosni, tj. u FBiH, ne sme se šlepati vozilo, jer kao što reče, ko je obučen za takvo što. Ne sme se imati ni kuka za vuču. Mora biti na skidanje. Kazna je do 25 E. Ima, naravno, mnogo nedorečenoasti u zakonu, a policajci ga mogu tumačiti kako žele. Naime, mogu vas kazniti svakako, npr: zašto ste se zaustavili na putu uopšte?. O.K. trougao na propisnoj razdaljini i čekaš...popravljaš. Ali to ne može trajati u nedogled, jer ometaš saobraćaj. E, koliko je to vremena. Takođe, parkiranje. I ako nije regulisano znakom, na putu u naselju npr. Ako si stao, zašto si stao. Da nema šaht ispod auta, hidrant ili pristup kontejnerima za smeće i sl. Inače mislim, da nikad niko neće napisati uredan zakon. Jedino što možeš uraditi je da ga znaš i tumačiš kako želiš, ti svoju verziju a policajac svoju. Moj kolega, npr. nikad ne veže pojas, i nikad u životu nije, pa onda traži pojašnjenje predstavnika zakona da mu objasni koga to on ugrožava svojim nevezanjem (sebe) i ako je tako, jeli on gospodar svog života ili je država. I ta rasprava ode u nedogled, da ga većina (bio sam i prisutan nekoliko puta) pusti jer ne može da mu objasni sa pravne tačke ko je u pravu. A da ne govorim o "nameri pešaka da pređe ulicu" , osim ako je zakoračio na pešački. To već spada u domen parapsihologije, i u RS-u je lako oborivo, u FBIH ne znam. Takođe, kazna za pograšno parkiranje u RS-u mora biti uručena lično, a ne stavljena na vetrobran (jer je može ukloniti svako, iz obesti, ili deca, ili vremenske neprilike itd). Pitanje je samo kad će neko iz inata rešiti da potera nešto u svoju korist (kao što je nedavno u Zagrebu tip prešavši ulicu na zabranjenom mestu, počeo policajcima da pojašnjava prvi i osnovni zakon u svakoj normalnoj državi sveta, a to je pravo na slobodu i kretanje, koji je iznad SVIH zakona, pa i zakona o saobraćaju).

Pošaljite komentar:

Molimo vas da pre slanja komentara pročitate sledeće uputstvo:
Redakcija zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara.
Anonimni komentari se ne objavljuju.
Komentari koji sadrže vređanje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Govor mržnje ne tolerišemo.
Zbog ograničenog prostora, komentare koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara ne objavljujemo, kao ni polemike između komentatora. Molimo vas da u svrhu diskusije i polemike koristite naš Forum.
Pre pisanja samog komentara, molimo vas da izaberete tačan tekst na koju se odnosi komentar. Komentari koji sadržajem ne korespondiraju sa tekstom sa koje su poslati neće biti objavljeni.
VRELE GUME ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije.

Vaše ime:


Vaš komentar:Anti-spam-kod:
Kako bi bili sigurni da ste osoba, a ne robot-spamer, molimo Vas da u donje polje unesete kod sa slike: