Aktuelno

Plastika

Primena plastičnih materijala u auto industriji

Sve više i više automobilskih komponenti se izrađuje od plastike. Plastika omogućava da delovi budu lakši i oblikovani na mnogo različitih načina, pa se mogu postići raznovrsni oblici koji su pre bili mnogo komplikovaniji za izradu


Tražnja za plastikom u automobilskoj industriji je sve veća jer su plastični materijali svestrani, omogućavaju flaksibilnost pri izradi, a time i slobodu pri projektovanju, a poseduju dovoljnu čvrstinu i male su mase.

U današnjem trenutku, zahtevi inženjera su usmereni ka sofisticiranom dizajnu, bezbednosti, komforu, niskoj potrošnji goriva i emisiji izduvnih gasova uz neizbežni ekonomski momenat. Samo tokom razdoblja od 70-ih do 90-ih godina prošlog veka, učešće plastike u automobilskoj proizvodnji je poraslo za 114%. Plastični materijali kombinuju različitost oblika bez uticaja na bezbednost, sigurnost ili komfor putnika. Dugotrajnost plastičnih delova pomaže da i eksploatacioni vek vozila bude duži zahvaljujući otpornosti na koroziju. Može se navesti gruba procena da 100 kg plastike može da zameni oko 200 do 300 kg mase koji bi bili izrađeni od konvencionalnih materijala.

Kako su vremenom automobili evoluirali u elektronski kontrolisane mašine, potreba za plastikom se dodatno povećala zbog nemogućnosti ili nepraktičnosti korišćenja metalnih delova zbog osobina elektro i toplotne provodljivosti kao i otpornosti na hemijska jedinjenja.

Prosečan automobil danas ima dominantan udeo metalnih materijala, od kojih je najveći deo čelični lim (oko ¾ mase). Tokom vremena je učešće čelika opadalo u korist aluminijuma i drugih metala (oko 8%) i plastike koja učestvuje sa 11%.

Šta je zapravo plastika? Teško je napraviti jasnu definiciju, ali generalno se radi o polimernim materijalima koji ne pokazuju elastomerne karakteristike gume. Postoje i materijali koji poseduju karakteristike gume i plastike, to su termoplastični elastomeri. Plastični materijali se dele u dve velike grupe: termoplastični materijali i termoočvršćavajući (termoset) materijali. Termoplastični materijali se tope i postaju mekani dovođenjem toplote, dok se termoset materijali učvrste pod dejstvom toplote i nakon toga ponovnim dejstvom toplote se ne tope.

U ovom članku ćemo se detaljnije pozabaviti oblastima u kojima se plastika koristi u automobilskoj industriji.

Usisni kolektori (grane) motora
U poslednjih oko 10 godina metalne usisne grane su zamenile usisne grane od plastike. Krajem 90-ih godina taj odnos je bio 50:50, dok je 10 godina kasnije taj odnos kio 75:25 u korist plastike. Korišćenje plastike umesto metala za izradu usisnih kolektora ima nekoliko prednosti. Plastika ne oksidira, uštede u masi su osetne, a moguća je veća fleksibilnost prilikom konstruisanja i izrade. Takođe, u prednosti se nabrajaju smanjene vibracije i izolacija buke. Materijali moraju da izdrže temperature od 130-200°C. Ovi elementi se uglavnom izrađuju livenjem, a ako je potrebno i vare se.

Spoljašnji elementi karoserije
U ove elemente ubrajamo haubu, krov, poklopce prtljažnog prostora, vrata, blatobrane, odbojnike... Kako su ovi elementi najčešće neposredno vidljivi na vozilu, oni moraju da imaju vrlo dobro obrađenu površinu, koja mora s lakoćom da prima slojeve boje, što znači da mora da prođe robotizovanu liniju za farbanje, gde će temperature tokom procesa biti blizu 200°C. Takođe, pri niskim temperaturama ovi elementi moraju da imaju određenu dozu elastičnosti. Jedan od problema je što proizvođači moraju da investiraju velike sume novca da bi se promenila tehnologija i umesto metalnih delova koristili plastični, ali u budućnosti je izvesno da će rasti broj plastičnih elemenata zbog smanjenja mase, što za posledicu ima smanjenje potrošnje i emisije izduvnih gasova. Kod Renault Clija druge generacije, ušteda u masi na prednjim blatobranima je jasno vidljiva: 850 g mase plastičnog blatobrana prema 2 kg metalnog.

Elementi enterijera
U elemente enterijera ubrajaju se i unutrašnje oplate vrata i krova, kao i oplate prtljažnog prostora. Elementi kokpita moraju da imaju prijatan izgled, da budu otporni na lom, da se ne lome na oštre komade, da se ne magle u velikoj meri i da ne ispuštaju mirise u značajnijoj meri.

Ranije su paneli u unutrašnjosti bili izrađivani mahom od lesonita sa prevlakama od tekstila ili veštačkog materijala. Vremenom je tehnologija napredovala, pa se danas koriste obloge od plastičnih materijala tankog zida, sa najrazličitijim oblicima sa odgovarajućim odeljcima. Sitna drvena prašina se ipak i dalje koristi kao sirovina i meša se sa polipropilenom da bi se dobila smeša za izlivanje.

U budućnosti se očekuje sve veće učešće plastičnih materijala u unutrašnjosti, pa i kod tekstilnih materijala, a u interesu što jednostavnije reciklaže. Polipropilen kod nekih proizvođača preuzima primat, pa se tako i osnova izrađuje od tog materijala, a zatim se isti oslojava slojem tkanine od iste materije. Radi jednostavnije proizvodnje, često se koristi i tehnika postavljanja prevlake (tekstila ili drugog materijala) u kalup, a zatim se preko toga uliva plastični materijal. Proizvođači se trude da što više komponenti objedine, pa tako je Delphi 61 individualnih delova uspeo da integriše u jedan deo obloge vrata.

Branici
Branici moraju da odgovaraju raznim pravilnicima koji se po regionima razlikuju. U SAD je potrebno da branici zadovolje pravilo da se pri udarima manjim od 4 km/h ne dese ozbiljnija oštećenja. U Evropi propisi koji se tiču branika nisu bili oštri, međutim stupanjem na snagu novih pravilnika koji se odnose na sudare sa pešacima dolazi do promena i konstrukcija branika se menja. Neposredno iza branika ne smeju da budu kruti objekti. Proizvođači skupljih vozila zato nosače branika izrađuju od aluminijuma ili plastičnih masa. U budućnosti će proizvođači težiti da nosači branika budu od plastičnih materijala čime bi mogli bolje da prilagode karakteristike materijala traženim normama. Branici se najčešće izrađuju presovanjem ili livenjem pod pritiskom.

Električna oprema
Kod sistema paljenja treba navesti da su bobine najčešće u kućištu od epoksidne smole, a zatim oklopljene polietilenom. Ovde se od osobina zahtevaju velike tolerancije na temperaturu i dimenziona stabilnost.

Što se niskonaponskih kablova tiče, tu je izolacija najčešće izvedena od PVC-a. Postoje i kablovi u motornom prostoru koji moraju da trpe veoma visoke temperature, a uz to i da budu otporni na gorivo, ulje i masti. Zbog toga se u te svrhe koristi silikon ili fluoroelastomeri.

Vremenom se povećava i broj konektora na kablovima, a danas je najzastupljeniji materijal za izradu ovih elemenata polibutilen tereptalat (PBT), a za visoke temperature se koriste aromatični poliamidi. Za fiksiranje instalacija se najčešće koriste kopče od poliamida.

Štampane ploče se dosta koriste u izradi elektronskih sistema u automobilima i to su najčešće ploče od krute epoksidne smole kao osnove, ali se sve više koriste i ploče koje su fleksibilne i čija je osnova takođe od plastičnih materijala. Umrežavanje raznih sistema u vozilima je u nekoj meri uspelo da smanji količinu provodnika, konektora i sličnih elemenata, u suprotnom bi na skupljim vozilima nastao problem oko smeštanja električnih instalacija unutar vozila.

Primetan je i sve veći broj prekidača unutar vozila, a njihov broj će i dalje rasti uvođenjem novih i složenih sistema. Ojačani poliamidi i termoplastični poliesteri se koriste za multifunkcionalne prekidače za svetla/pokazivače pravca i brisače. Zahtevi za ove prekidače su visoka čvrstoća, mali stepen deformacije i otpornost na silu i hemijska jedinjenja. Za prekidače koji rade u naročito nepovoljnim uslovima, kao što su prekidači na vratima, prtljažniku ili pedali kočnice, koristi se izuzetno na habanje otporan acetal. Poliamid 46 se koristi za prekidače u izuzetno teškim uslovima kao recimo u kontaktu sa kočionom tečnosti ili vrelim menjačkim uljem.

Senzori u vozilima su izloženi temperaturama od -40°C do 170°C u ekstremnim slučajevima kada se nalaze unutar motora ili menjača. Za senzore se sve više umesto metala koriste veštački materijali, i to najčešće koristi PA66 ili PBT (recimo za senzore ABS-a), a u nekim slučajevima i acetal (često za senzore spoljne temperature).

U budućnosti se očekuje dalje dimenziono smanjenje ovih komponenti, radi što lakšeg smeštaja u vozilo.

Sistem za gorivo
Kako se emisioni standardi sve više pooštravaju, tako je i ispuštanje emisije ugljovodonika u atmosferu sve više ograničeno. Vodovi za gorivo moraju da funkcionišu na temperaturama od -40 do 100°C, i moraju da budu otporni na so i cink hlorid koji nastaje reakcijom soli sa prevlakom na karoseriji od cinka, a poliamid 12 se dobro pokazao za ovu namenu. Vodovi za gorivo iz rezervoara do motora su uglavnom fiksirani za karoseriju pa nema potrebe za fleksibilnošću, ali je zato bitno da budu otporni prilikom udesa. Danas se koriste i vodovi od višeslojnih materijala ili su oklopljeni aluminijumskim ili čeličnim materijalom.

Što se plastičnih rezervoara tiče oni su prvi put upotrebljeni na Porscheu 911 još 1967. godine. Danas oko 80% novih automobila u Zapadnoj Evropi ima ugrađen rezervoar od polietilena velike gustine (HDPE). Plastični rezervoari omogućavaju veću slobodu pri kreiranju oblika od metalnih. Dalje prednosti nad metalom su i niža cena, mogućnost integracije drugih delova u jednu celinu sa rezervoarom, otpornost na koroziju, ušteda mase. Rezervoari se testiraju padom sa visine od 6 metara, a napunjeni su glikolom temperature -40°C i padaju na betonsku podlogu. U ovim uslovima ne sme da dođe do loma rezervoara. Po ECE pravilniku rezervoar mora da izdrži izloženost otvorenom plamenu neposredno ispod njega u trajanju od 2 minuta bez curenja i veće deformacije. HDPE ima dobru hemijsku postojanost na razna goriva, ali na žalost, ovaj materijal propušta ugljovodonike, tako da rezervoare od ovih materijala treba posebno tretirati da bi zadržavali gorivo unutar sebe. Netretirani rezervoari mogu da gube i do 20 grama goriva dnevno.

Piše Vanja Dragosavljević
Fotografija VG Arhiva, Mercedes
11503
Postavljeno: 07.11.2013

Arhiva: Aktuelno

Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 07.11.2013

Plastika

Sve više i više automobilskih komponenti se izrađuje od plastike. Plastika omogućava da delovi budu lakši i oblikovani na mnogo različitih načina, pa se mogu postići raznovrsni oblici koji su pre bili mnogo komplikovaniji za izradu


Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 23.07.2013

Tržište SAD - Chevrolet Impala

Chevrolet Impala, zvezda koja ponovo sija


Rubrika: Aktuelno
Postavljeno: 19.07.2013

U pronalaženju pravog puta

Za 20 godina broj motora sa unutrašnjim sagorevanjem će porasti i biće vodeća vrsta pogona motornih vozila, međutim ne treba zaboraviti da i hibridni pogoni sadrže motore SUS


Tržište SAD - Lincoln

04.06.2013

Novi propisi

03.03.2013

J.D. Power

27.06.2012

Parking Servis

23.02.2012

Fiat

30.01.2012

Tehnički pregled

19.01.2012

Parking servis Novi Sad

09.09.2011

Predlog registracije novih vozila

26.08.2011

Broj vozila u Srbiji

15.07.2011

Prva pomoć Tekst sa video prilogom!

05.04.2011

Cene goriva u Srbiji

11.02.2011

Lizing

31.01.2011

Novi ZOBS - Pravilnik

15.09.2010

Hands-free uređaji

15.03.2010

Prodaja automobila u Srbiji 2009

18.01.2010

Serbia 2009 Car Sales

18.01.2010

Oprema u automobilu

16.01.2010

Novi ZOBS

09.12.2009

Tehnički pregledi

10.11.2009

Opel i Magna

26.10.2009

Preregistracija vozila

11.09.2009

Uspon i pad GM-a

03.08.2009

Cene goriva u Srbiji

24.07.2009

Fiat i Chrysler

15.06.2009

Tržište u Evropi

10.06.2009

Oglašavanje u vreme krize

13.05.2009

Crnogorske tablice i ZOBS

05.05.2009

Nove registarske oznake

05.02.2009

VW vs Porsche

13.01.2009

Takse pri registraciji

08.01.2009

Novi ZOBS i auto škole

06.01.2009

Toyota Srbija

26.12.2008

Kriza u SAD

11.12.2008

Policijski presretači na srpskim putevima

25.11.2008

Kretanje cena goriva na tržištu Srbije

15.10.2008

Smanjenje carina

08.10.2008

Analiza isplativosti različitih pogonskih goriva

12.09.2008

Poskupljenje goriva

16.07.2008

Domaća automobilska industrija

11.06.2008

Premium gorivo

12.05.2008

Bio gorivo

11.04.2008

Jeftina vozila

19.03.2008

Exxon Mobil

13.03.2008

Krađa vozila

21.02.2008

Tata Nano

12.02.2008

Plate vodećih ljudi

15.01.2008

Krađa vozila

11.01.2008

Flavio Briatore

07.01.2008

Porodica Quandt

31.12.2007

Izložba fotografija

15.12.2007

Max Mosley u Beogradu

27.11.2007

Chrysler

07.09.2007

Spasavanje Chryslera

13.06.2007

Kupovina polovnog vozila

26.04.2007

David Richards kupio Aston Martin

12.04.2007

Carlos Ghosn

15.03.2007

GM

30.01.2007

Kriza u Fordu

05.01.2007

Ford i Chrysler u krizi

08.12.2006

Don
07.11.2013 07:21
8
11

Sve je to lijepo, i ekolozi bi imali sta reci na tu temu, nego sta se desava u Fiatu u Kragujevcu? Glasine govore o zastoju proizvodnje, strajku radnika...?

tulipan
07.11.2013 09:18
20
3

Sto se tice plastike,pitajte Francuze :)

loeb-np
07.11.2013 12:08
6
5

heheh pitajte francuze hahah a jeli ono meca u kadru hihi mercedes rasklopljen-ocigledno

Goranns
07.11.2013 13:36
10
5

E za ovu temu je najstrucniji Delan l... Dr.plastika....

ja
07.11.2013 17:27
11
4

dejan je najkompetentniji jer je iscukao sva moguca kola koja postoje u salonima sirom Srbije.trebamo sacekati njegovo strucno misljenje.

serpico
08.11.2013 08:36
7
4

gde je Dejan L strucnjak za zavrsnu obradu i upotrebljene materijale i kvalitetu ugradjene plastike!hehe!Da recimo usporedi ugradjenu plastiku u fabiji novom Cliu3!!!!

Dejan L
08.11.2013 17:19
10
3

Reno je najplastičniji od svih evropskih vozila.
Aj samo ako nije istina, kažite mi koji je plastičniji. Ali iskreno!
I drugi koriste plastiku, ali ne toliko kao Reno.
Sem toga, Reno ne ume da izlije plastiku tako da se 2 dela spoje, ostavljaju rascep, razor, zazor, nazovi kako hoćeš od 2 ili 3mm. Zato čim istekne garancija počinje da škrguće i škripuće, pucketa.
Ajde neka mi neko pokaže auto proizveden posle 2005. , a da ima zazore od 3mm i ja mu skidam kapu.
A prekidači za ventilaciju ala Sloboda štednjak sa 4 ringle

Audifan
08.11.2013 17:38
4
6

Haha....plastike...Serpico clio 4... ma to nista nevalja.. haha Original sloboda Cacak infomedia!??? U bre Deki alaj si otisao u ekstremno pljuvanje Renoa,zato drugi Francuski konkurent tapacira sedista u plisu od kreveta moje pokojne Babe a zvuk motora jeste priblizan radu usisivaca Sloboda Cacak plus prekidaci na vratima kao i ostali PSA "neplasticni delovi" posle malo vremena ekspoatacije otkriju boju plastike....onu belu kvalitetnu.Plivajuci zamajci postanu Lupajuci IMT zamajci itd... Kvalitet spojeva karoserije koja ae stvarno u PSA nepravi od plastike vec Slina i maramica pa tako i brzo vrata odvise da me i to asocira na plemenite zavese moje pokojne babe...

cupina
08.11.2013 18:50
2
3

Vala van svake pameti,stopa poginulih u saobracajkama ce biti za minimum 30% veca nego do sad XD

Goranns
08.11.2013 20:03
5
4

@Audifan Haha al mi covece ispljuva Pezoa... ali opet ti moram reci da si stvarno istinu rekao,kod mog 307 2007 god. je zveknuo zamajac,prekidaci na vratima se ogulila boja i sada su crno beli.A sreca nemam taj plis od tvoje Bake,e sada agregat 2,0 hdi zasada radi bezprekorno iako malo kilavo za svoju snagu.Pa mozda ima i istine u tom sto kazes zvuku usisivaca jer posle 3000 rpm me nekako asocira na dianu.kako god nasmejao si me.Svaka cast.

serpico
08.11.2013 23:01
4
5

Imam primer dejane L za renaulta:provozaj se u novoj Laguni bose edition 2.0dci pa ces vidit kvalitet i materijale,ugladjenost i udobnost i tisinu voznje a sve to za manje od 30000evra ekvivalentan audi ili mercedes ove snage i opreme kostao bi bar duplo toliko a osim veceg imidza i drzanja cene nista vise nepruza !!!ja sam se vozio u tom autu i ostao zapanjen kvalitetom izvedbe i voznim osobinama (4control sistem),audi fan zna o cem pricam,a kada se i malo bolje sagleda auto cak uopste i nije ruzan cak je i praktican jer ima 5vrata!jako dobar auto za male pare jedino sto nema je imidz a za to su zasluzne bivse lagune nazalost a imidz u ovoj klasi je pola auta steta!!!

Dejan L
09.11.2013 09:09
7
4

Pa eto ta tvoja Laguna Bose od 170KS košta 26.000€
Još malo pa Superb Laurin & Klement, pored koga Laguna Bose edition izgleda: 1. Ružno, a pod 2. Jeftino i plastikanerski.
A može i Octavia vRS sa 220KS, koja je ako ništa drugo 20x lepša od te razroke izbečene Lagune. Ipak VW + Audi mehanika u Oktaviji i Superbu vredi više od cele Lagune.

MunzeLjux3
09.11.2013 16:28
6
0

Sve vise jeftine plastike,a cene kola sve vece.Od plastike se prave gajbice za maline,casice za jogurt,decije igracke i slicno,a automobili od metala.Najvise me izludjuju farovi koji posle par godina pozute i matiraju,a na starim modelima koji su od stakla,blistaju kao novi.

serpico
09.11.2013 17:28
6
0

a gle moram ti sada priznati da si u pravu jer ipak laguna nemoze da parira novom superbu ni u cemu jer znam o cem pricas!taj auto je cudo od prostora,stvarno je kvalitetno uradjen a ima motorizaciju kao passat i audi!a prostraniji od njih a sve ostalo maltene isto,jedino sto nije premium kao audi i sto nije toliko popularan kao passat!ali dobar je superb tu si u pravu a laurin i klement nije potreban dostatan je i elegance paket opreme da imas sve zivo sto ti trba i netreba!pozz!

Audifan
10.11.2013 16:09
3
4

@Serpico E pa vidis ja kao pristalica Wv grupe i Bmw,se ovog puta nebih slozio...Jeste superb dobar auto ali mnogo gizdrav,gadan bez obzira na neosporne kvalitete,dobro ja licno se nas i neosecam naj u velikim limuzinama tipa A6,bmw5, a kojoj klasi svakako tezi superb kao jeftinija alternativa. Na konto lagune3 dodajem neosporan sveukupni kvalitet plus sportski utisak voznje propracen konforom ali stvarno nesrecno dizajniranim prednjim delom cak groznim. Ali ipak kada bih birao izmedju Superb ili Lagune3 bez razmisljanja bih uzeo lagunu.... Opet mozda licni stav po utisku voznje i svemu. Cak laguna3 zasluzuje po meni No1 mesto kao polovnjak odnos cene kvaliteta...

serpico
10.11.2013 20:54
2
3

Gle audifan ja znam za kvalitet zadnje lagune,ali superb je prakticniji i ipak veci i ima mozda malo bolju paletu motorizacije!Renault je sam kriv sto su prva pa i druga laguna imale puno elektronskih musica,a ipak mada je laguna 2 bila 1.auto na svijetu sa 5 ncap zvezdica a renault 1.brend sa najvise auta!cak ni volvo ni nemacki premium nisu bili bolji od renaulta u to vreme ,bas zato su trebali tu nesretnu lagunu bolje napraviti ili promjeniti imidz promenom imena kao Opek vectre u insigniju sto je polucilo veliki uspeh !Ali jos jednom svima koji vole ili nevole reno!zadnja laguna je veoma kvalitetan auto i veoma pouzdan po zadnjim ispitivanjima a jako jeftin,krcat opremom,tih,udoban i komforan auto sa pred premijum zavrsnom opremom znam to jer sam se vozio i vozio sam tu lagunu!auto je mrak jedino sto od napred ne lici ma nista ali u enterijeru nije nista losija ni od opel insignije pa cak ni od mercedesa c klase i audija a4!!!!

Audifan
11.11.2013 01:03
2
4

@Serpico vidi druze u vecini stvari se slazemo pa i u ovoj ali meni licno nije do cm auta a sam superb jeste bas sto ja kazem ljuljaska...ili ti udobna krstarica pa posto takve limuzine nevolim nikako mi nelezi sam superb,pre bih odabrao novu octaviu tdi Rs a bez obzira sto je superb bolji. ali ako cemo o dizajnu,licno nenalazim kod skode superb ama bas nijednu lepu stranu... i bas je auto i pored neospornog kvaliteta nekvalitetno dizajniran,cak mi je predhodni superb bio lepsi u svoje vreme,nebitno to je ipak stvar ukusa ali kada sam ga cak i pomisljao uzeti probao sam i nisam se nasao za volanom skode superb. Sto se tice motorizacije tu su egal... ima i laguna sjajni Dci od 1,5 (koji ipak je pristojno nosi) pa do 2,0dci 170ks. Kvalitet materijala jeste ukraden iz MB ( nije ipak u rangu audija) ali jeste bolji od pasata...Ti bas spojevi sto dejanl Lupeta kod nje su uradjeni Nemacki precizno auto je totalno monolitan,kao da je izliven iz iz komada. Napred jeste odvratna i to stoji. Retko koji nepremijum sam vozio a da je ostavio tako povoljan utisak na mene a bila je verzija 2,0dci150ks initijale bez aws. Auto jeste vrh. Slazem se za ime trebali su pored toliko promena raskrstiti sa laguna nasledjem,za dvojku znam da ima brdo problema a vec laguna1 se bolje pokazala ili se varam posto sa njom iskustva nikakva nisam imao. Ali uporno tvrdim od svi ikada napravljenih Francuza Laguna3 jeste najbolji auto. Usput sto sam ogorcen na PSA pa naravno ocajno iskustvo sa 607 koji je i pored konstantnih gluposti na kraju zavrsio u kanalu zbog njihovih konstruktivnih slina i maramica. Nekada secam se Pezo205 i te serije to su bili pojmovi nepoderivosti ovo sada Boze sacuvaj.No Reno kao Reno uvek pun kontroverzi ili ih volis ili mrzis. Meni licno Megan ni na slici,clio4 ili3 da,laguna3 naravno Scenic pa cak i ogadjeni Modus koji jeste promasaj ali.. ako sam zagotivio Reno zbog necega to je svakako bii on.opet davno bese ta 2005 ta. Nebitno sve ovo je moj licni stav i misljenje ko se slaze ok ko ne ,njegova volja. Ja se nadam da ce po najavi(posto imam izvesne veze u Reno Srbija) Laguna4 i biti opet Model1 znaxi promena naziva i slican trik uradjen kao Pezo sa zalosnim 508 znaci vise lima za iste novce. Zamena za lagunu i velsatisa u jednom. Svakako je necu biti taj koji ce tog naslednika kupiti,probati da ali kupiti ne. Medjutim da sada kupujem polovnjak do 10 K Evra uzeo bih Lagunu3 siguran 100% da negresim... A sto smo zaboravili lagunu coupe???

Pošaljite komentar:

Molimo vas da pre slanja komentara pročitate sledeće uputstvo:
Redakcija zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara.
Anonimni komentari se ne objavljuju.
Komentari koji sadrže vređanje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Govor mržnje ne tolerišemo.
Zbog ograničenog prostora, komentare koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara ne objavljujemo, kao ni polemike između komentatora. Molimo vas da u svrhu diskusije i polemike koristite naš Forum.
Pre pisanja samog komentara, molimo vas da izaberete tačan tekst na koju se odnosi komentar. Komentari koji sadržajem ne korespondiraju sa tekstom sa koje su poslati neće biti objavljeni.
VRELE GUME ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije.

Vaše ime:


Vaš komentar:Anti-spam-kod:
Kako bi bili sigurni da ste osoba, a ne robot-spamer, molimo Vas da u donje polje unesete kod sa slike: